KZP APS

Witamy na stronach Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami

Aktualności Do pobrania Panel członka KZP

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zmieniła nazwę na Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kasa liczy około 190 członków.


Aktualności

21.03.2023 r. Zdalne Walne Zebranie Członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Szanowni Państwo,

30.03.2023 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem TEAMS-ów rozpocznie się zdalne Walne Zebranie Członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Szczegółowe informacje zostały wysłane drogą e-mail.

W Panelu członka KZP, w zakładce "Do pobrania" udostępniono projekty Uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, przyjęcia sprawozdania Zarządu KZP za rok 2022 oraz przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej KZP za rok 2022, a także projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Statutu KZP. W zakładce "Głosowania" umieszczono kart do głosowania nad przyjęciem ww. Uchwał. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi projektami. Głosowanie dobędzie się w dniach 28-30.03.2023 r.

07.04.2022 r. Zdalne Walne Zebranie Członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Szanowni Państwo,

07.04.2022 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem TEAMS-ów rozpocznie się zdalne Walne Zebranie Członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Szczegółowe informacje zostały wysłane drogą e-mail.

06-07.04.2022 r. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej na trwającą kadencję 2021-2024
Szanowni Państwo,

w dniach 06-07.06.2022 r. odbędzie się głosowanie nad wyborem uzupełniającym do Komisji Rewizyjnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na trwającą kadencję 2021-2024. Głosowanie będzie miało formę hybrydową. W celu elektronicznego oddania głosu należy skorzystać z Panelu członka KZP. Szczegółowe informacje w zakładce Głosowania.

20.10.2021 r. Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zmieniła nazwę na Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Prosimy o zapoznanie się z tekstem Ustawy.

28.05.2021 r. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej 2021-2024
Szanowni Państwo,

w dniach 31.05-06.06.2021 r. Odbędzie się głosowanie nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kadencję 2021-2024. Głosowanie będzie miało formę hybrydową. W celu elektronicznego oddania głosu należy skorzystać z Panelu członka KZP. Szczegółowe informacje w zakładce Głosowania.

08.02.2021 r. Głosowanie nad bilansem za 2020 r.
Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniach 08-10 lutego br. zostało uruchomione głosowanie w formie elektronicznej dla członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej nad przyjęciem Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KZP i bilansu za rok 2020.

05.02.2020 r. Aplikacja dla członków KZP
Szanowni Państwo,

pod adresem https://pkzp.aps.edu.pl/public/account można uzyskać dostęp do panelu członka KZP, w którym otrzymają Państwo informacje o stanie wkładów oraz statusie pożyczek. Zachęcamy do skorzystania z aplikacji oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii.

16.01.2020 r. Informacja o walnym zebraniu członków KZP
Szanowni Państwo,

zarząd KZP informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na dzień 22 stycznia 2020 r. (środa) godz. 10.40 Aula C. Informację o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej znajdziecie Państwo również na skrzynkach e-mail. Jednocześnie zachęcamy osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu do udzielenia pełnomocnictwa osobom deklarującym udział w zebraniu. Upoważnienia należy składać w pokoju 3233 do 21 stycznia 2020 r.

Pobierz pełnomocnictwo Zasady udzielania pełnomocnictwa

Dokumenty


Kontakt

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Tel: +48 22 589 36 00 wew. 3233
REGON: 520330700
pkzp@aps.edu.pl
Zarząd KZP
  • Agnieszka Gniadek - przewodnicząca
  • Ewa Iwaniec - skarbnik
  • Katarzyna Korbecka - sekretarz
Komisja Rewizyjna KZP
  • Agnieszka Stolarz - przewodnicząca
  • Piotr Grzybowski - sekretarz
  • Mariusz Wojciechowski - członek
Numer Rachunku Bankowego
PKO Bank Polski SA odział w Warszawie
57 1020 1055 0000 9102 0015 9038